Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) kategória bejegyzései

6392/37 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

Irományszöveg

Lázár János (Fidesz) Gulyás Gergely (Fidesz) Harrach Péter (KDNP) Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)


Forrás »

6590/7 A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Irományszöveg

Dr. Kiss Sándor (Jobbik) Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Dr. Tóth József (MSZP) Dr. Gruber Attila (Fidesz) Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Spaller Endre (KDNP) Dr. Nemény András (MSZP)


Forrás »

6590/6 A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Irományszöveg

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Dr. Tóth József (MSZP) Varga Zoltán (MSZP) Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Dr. Gruber Attila (Fidesz) Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Spaller Endre (KDNP) Dr. Nemény András (MSZP)


Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) a jegyző bejelenti az elutasítást

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy 2012. március 21-én a honvédelmi és rendészeti bizottság a Független Rendészeti Panasztestület eljárásának hatékonyabbá tételéhez szükséges törvénymódosításokról szóló, T/6046. számon Dorosz Dávid és Szabó Timea képviselők által benyújtott előterjesztés; az ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottság a lakhatás biztonsága érdekében szükséges intézkedésekről szóló, H/6269. számon Simon Gábor és Mesterházy Attila képviselők által benyújtott előterjesztés; a terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékok csökkentésének kompenzációjáról szóló, H/6386. számon Sneider Tamás és más képviselők által benyújtott előterjesztés; a foglalkoztatási és munkaügyi bizottság az egyes törvényeknek a 2010/18/EU-irányelv átültetése érdekében a szülői szabadság kötelező megosztásához szükséges módosításáról szóló, T/6344. számon Ertsey Katalin képviselő által benyújtott előterjesztés tárgysorozatba-vételét elutasította.

(13.40)

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az elnöki javaslat a következő. Az első vitaszakaszban az ajánlás 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16. pontjai találhatók, amelyek a határozati javaslat 1. pontjának megváltoztatását, illetve kiegészítését kezdeményezik. A második vitaszakaszban a Házszabály rendelkezéseinek megfelelően a címhez és a preambulumhoz érkezett módosító javaslatok, illetve az ehhez kapcsolódó ajánlási pontok találhatók az ajánlás 1., 8., 10., 2., 3., 6., 4., 7. és 5. pontjai szerint.

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) a jegyző bejelenti az elutasítást

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy 2012. február 13-án a gazdasági és informatikai bizottság a fogyasztói árkiegészítésről szóló, T/4973. számon Jávor Benedek és Vágó Gábor képviselők által benyújtott előterjesztés tárgysorozatba-vételét elutasította.

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés elnöke azt kezdeményezi, hogy a melléklet szerinti törvényjavaslatok zárószavazása után az úgy térjen el a Házszabálytól, a 61. § (1) bekezdésében foglaltaktól, hogy a kezdeményezés ellenére nem kell név szerinti szavazást tartani. (Nagy taps a kormánypártok padsoraiban.) Budapest, 2011. december 23. Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

Tisztelt Országgyűlés! Mesterházy Attila, az MSZP frakcióvezetője levélben kért név szerinti szavazást. A melléklet szerinti előterjesztések sora a következő, amelyről nem kell tehát név szerinti szavazást tartani:

Magyarország pénzügyi stabilitásáról; a családok védelméről; Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről; országgyűlési képviselők választásáról; egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról; a nemzeti vagyonról; a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről; a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról; a területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról; a befektetésialap-kezelőkről és kollektív befektetési formákról; az államháztartásról; a nemzeti felsőoktatásról; az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról.

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az alapajánlás 2., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 16., 17.,19., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 41., 43., 44., 45., 47., 49., 50., 52., 54., 56., 57., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 72., 73., 74., 75., 76., 77. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást.

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az alapajánlás 2., 3., 6., 9., 10., 12., 13., 14. pontjai és a kiegészítő ajánlás 2/1., 3/1., 8/1., 8/3., 8/4. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást.

Az imént ismertetett javaslatok közül az MSZP képviselőcsoportja az ajánlás 12. pontjáról, illetve a kiegészítő ajánlás 8/1. és 8/4. pontjairól szavazást kért.

Videó »

Forrás »

5006/38 Az országgyűlési képviselők választásáról

Irományszöveg

Lázár János (Fidesz) Kósa Lajos (Fidesz) Pokorni Zoltán (Fidesz) Rogán Antal (Fidesz) Gulyás Gergely (Fidesz) Boldog István (Fidesz) Dr. Varga István (Fidesz) Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Gelencsér Attila (Fidesz) Balla György (Fidesz) Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Dr. Vitányi István (Fidesz)


Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) kétperces felszólalás

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Köszönöm szépen a szót. Miniszter Úr! Nagy tiszteletem az öné természetesen, de ne haragudjon, azt kell mondanom, hogy ön összetéveszti a szezont a fazonnal, nem mond igazat ezekben a kérdésekben.

Az illetékhivatalokkal kapcsolatban csak egy számadatot szeretnék önnek elmondani: 2006-ban, amikor még a behajtást a megyei önkormányzat végezte, majdnem 6 milliárd forint volt a megyei illetékbevétele a Pest Megyei Önkormányzatnak, 2009-ben, amikor meg önök végezték meg 2010-ben, alig 2 milliárd forint. 3,5 milliárd forintnyi hiányt senki, egyetlen megyei önkormányzat sem, a mi megyei önkormányzatunk sem volt képes kidolgozni és eltüntetni a hiányból.

Én azt gondolom, emellett természetesen be tudjuk önnek mutatni azt, hogy az a forráskivonás, amivel önök normatíván, személyi jövedelemadón keresztül sújtották Lamperth Mónika áldásos tevékenységével a megyei önkormányzatokat, ez, azt gondolom, mindenképpen azt mutatja, hogy nem mi gondolkodtunk rosszul, és nem mi sáfárkodtunk rosszul a ránk bízott lehetőséggel és vagyonnal, hanem önök direkt, akár kimondhatjuk itt nyíltan, politikai okokból akarták tönkretenni ezt a világot. Nyilván nekünk feladatunk volt, hogy ez ne tudjon sikerülni, most pedig az a feladatunk, hogy ezt az országot kivezessük abból a bajból, amibe önök sodorták bele.

Úgyhogy én azt gondolom, van okom és van jogom megszólalni itt ebben a parlamentben ezekben a kérdésekben, és én is azt kérem öntől, hogy egy kicsit szerényebben talán az elmúlt nyolc évről.

Köszönöm. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) felszólalás

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Én is azt gondolom, vissza kellene térni a rendes kerékvágásba, és nem a tényleges működéssel foglalkozni, hanem azzal a törvényjavaslattal, ami itt előttünk fekszik. Ezt olyan kontextusban is megpróbálom megtenni, hogy jómagam a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének az elnöke és egy megyei közgyűlésnek is a vezetője vagyok, tehát elsősorban erről szeretnék majd beszélni, de engedjék meg, hogy ne csak erről, hanem az egész törvényről meg az önkormányzatiságról beszéljek.

Többször elhangzott már itt a mai napon jó néhány olyan MSZP-s képviselő neve, aki fémjelezte az elmúlt időszakot. Én is visszaidézek egypár nevet majd, először is Molnár Gyuláét, aki, amikor a költségvetési vitában harcoltunk azért, hogy az önkormányzatok több pénzt kaphassanak, mint önkormányzati szövetségi vezető, azt mondta, ő a legharcosabb képviselője lesz annak, hogy több pénzt kapjunk, de azt majd engedjék meg neki, hogy a végszavazáskor 5 percig opportunistaként megszavazza ezt a javaslatot. Ezt a bizonyos metódust a Fidesz és a KDNP soraiban ülő képviselők és közöttük polgármesterek, közgyűlési elnökök, alpolgármesterek nem fogják tenni, hiszen pontosan azért vagyunk itt, és arról vitatkozunk, arról próbálunk meg eszmét cserélni, sőt sokszor meggyőzni akár az egyik vagy másik felet, hogy miért érdemes változtatni ezen a rendszeren. Mert arról már több előttem szóló is szólt, hogy valami gond van ezzel az egész önkormányzati rendszerrel, valami probléma van ezzel a 20 éves, most már 21 éves rendszerrel. Erről beszél mindenki, az előterjesztő és sok esetben az ellenzéki képviselők is, csak azt nem értik meg, hogy ebben a helyzetben nem a mostani rendszer restaurációjával, hanem valami újnak a megteremtésével kell foglalkozni, tehát ez az első és leglényegesebb oka, hogy miért kellett a törvényt elfogadni és elkészíteni erre a világra, az önkormányzati világra.

Azok a kritikák, amelyek azt mondják, hogy erről nem volt szó a választási időszakban vagy a kormányprogramban, szeretném visszaidézni mindenkinek, hogy előre megmondtuk a kormányprogrammal és a választási programmal kapcsolatban, hogy szeretnénk ebben mélyreható változást előidézni, és azért kértünk az emberektől kétharmados felhatalmazást, hogy ehhez ne kelljen olyan oktalan kompromisszumokat megkötni, ami az elmúlt évtizedekben mind-mind akadálya volt annak, hogy ezt a rendszert megváltoztassuk. Természetesen ez az oka, hogy miért pont most, 20 év után kell ezt megváltoztatni, és azt hiszem, büszkén mondhatjuk, hogy a Fidesznek és a KDNP-nek megvan az a kétharmados felhatalmazása, hogy ezt meg is tudja tenni.

Azt is említettem, hogy ez egy 20 éves probléma, és igen tisztelt képviselőtársaim, ez bizony 20 évvel ezelőtt bele volt kódolva a rendszerbe. Talán a legrégebbi, önkormányzati világgal foglalkozó itteni képviselők emlékeznek rá, hogy 1990 és 1994 között volt az első olyan ciklus – és talán az egyetlen -, amikor viszonylag pénzben dúskálhattak az önkormányzatok. Nagyon sok olyan feladatot és sok olyan vagyontárgyat kaptak a nyakukba, aminek a felhasználásával kapcsolatban az idő bemutatta, hogy nem mindig a lehető legjobb kezekbe kerültek ezek a vagyontárgyak. Ha csak az ingatlanpanamákra gondolunk, akkor is mindenki értheti, miről beszélek. De arról is tudhat mindenki, hogy ezeknek a problémáknak a kezelésére már 1994 és 1998 között próbát tett az akkori MSZP-SZDSZ-es kormánytöbbség, azonban ebből a próbálkozásból, mondhatnánk, egereket szültek a hegyek, nem sikerült semmi, nem tudtak egymással megbirkózni. Azután 1998 és 2002 között volt egy nagyon komoly próbálkozás, hogy itt is rendet tegyen az akkori kormányzat, de arra sajnos egészen más okokból nem tudott sor kerülni. Nyilván mindenki emlékszik rá, akkor viszont egy olyan koalíciós partner volt, aki ezeket a dolgokat nem engedte meg. Azután jött egy másik időszak, a 2002-től 2010-ig tartó időszak, aminek a kampányszlogenjeit mindenki ismerheti: több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak. (Kovács Tibor: Ez így is történt! – Taps az MSZP soraiban.)

(13.40)

Ebből annyi lett, Kovács Tibor képviselő úr, ebből annyi lett, valószínűleg mindenki tapasztalhatta, hogy önök exportálták az államháztartási hiányt az önkormányzati világra. Nem én, Veres János mondta azt, hogy nem a kormány fog bezárni iskolákat, nem a kormány fog elbocsátani, hanem majd a polgármesterek, meg az önkormányzatok. Igen, kedves képviselőtársam, ez a “több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek” szlogen.

És arról se feledkezzünk meg, hogy azokban az időszakokban önök bizony föl szerették volna számolni az egész önkormányzati rendszert, például a megyei önkormányzatok helyére regionális önkormányzatokat szerettek volna létrehozni, ami mondjuk, például most azt jelentette volna, hogy Budapest és Pest megye egy közös önkormányzattal rendelkezett volna. Azt hiszem, ez egy olyan dolog, aminek mindenki, aki akkor ellenállt, a megmondhatója pontosan, hogy jól tette.

A mai napon a vezérszónoklatok előtt az Állami Számvevőszék elnöke megszólalt itt a parlamentben, és elkészült egy olyan irat is, éppen egypár nappal ezelőtt volt a Számvevőszéknél egy bemutatója azoknak a vizsgálatoknak, amelyek ebben a tárgykörben születtek, pontosan bemutatják mindenféle manír nélkül, hogy 2006 óta mekkora pénzkivonás történt meg az önkormányzati világból, és pontosan tudható volt, hogy ezt a pénzkivonást az önkormányzatok feladatelvonás nélkül, feladatátcsoportosítás nélkül vagy esetleg finanszírozási többlet nélkül nem fogják tudni végrehajtani. De ezt már Gyurcsány Ferenc őszödi beszédéből is tudhatjuk, aki megmondta, hogy másként nem lehet ezt a dolgot, át kell hárítani az önkormányzati világra.

Nyilván az önkormányzati világon belül eljutunk a megyei önkormányzatok világáig. Itt is beszélhetünk arról, hogy egy olyan 20 éves problémát kell ezzel kezelni, amelyik abból adódott, hogy olyan feladatokat kapott a megyei önkormányzati rendszer, amelyeknek a végrehajtására nemhogy nem volt alkalmas, nem kapta meg a megfelelő fedezetet.

Az elmúlt időszak megmutatta, hogy körülbelül 160-180 milliárd forintnyi forráskivonás történt meg, az önkormányzatok pedig az elmúlt négy évben majdnem 60 milliárd forintnyi költségcsökkentést tettek meg, ennek ellenére ezt a 180 milliárd forintos kivonást nem lehet másként kigazdálkodni, nem lehetett kigazdálkodni.

Az Állami Számvevőszék jelentése bemutatja, hogy egy 20-25 százalékos elvonást ilyen intézkedésekkel nem lehet orvosolni, ehhez mélyreható és más változást, más változtatást kell megtenni a rendszerben. Ezért volt fontos az, hogy megállapodást kötött a kormány a megyei önkormányzatokkal, aminek a végeredménye a jövő héten elfogadandó új törvény lesz, amelyik az intézmény- és feladatátvállalásról rendelkezik.

És természetesen mondhatjuk azt, mert már kritikaként meghallgattuk, hogy nagyon szikár és rövid az a rész, amelyik a megyei önkormányzatokkal foglalkozik ebben a törvényben, de úgy gondolom, most már mindenki láthatja és tapasztalhatja, hiszen megjelent az a kormányrendelet, amelyik a megyei önkormányzatok jövőbeni feladatairól rendelkezik, ott viszont pontosan és tételesen megtalálhatják a képviselőtársaim azt, hogy a megyei önkormányzatok a jövőben is ezeréves hagyományainknak megfelelően biztos tartalommal és nem kádertemetőként fognak működni.

Azt hiszem, amit elmondtam, mindenki számára bizonyíthatja azt, hogy szükség volt erre a törvényjavaslatra, bizonyíthatja azt, hogy a törvényjavaslatot mi, kormánypárti képviselők is javaslatokkal fogjuk segíteni, hogy minél jobbá tegyük, és a következő időszakban pedig azért fogunk dolgozni, hogy az önkormányzati világ végre a megtisztult feladatokkal, a tiszta finanszírozással és a megfelelő körülményekkel az emberek életminőségének javításán tudjon dolgozni.

Éppen ezért a megyei önkormányzatok nevében javasolom és támogatom elfogadni ezt a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A hatórás időkeret megoszlása a következő: a Fidesz képviselőcsoportjának 122 perc, az MSZP képviselőcsoportjának 65 perc, a KDNP képviselőcsoportjának 58 perc, a Jobbik képviselőcsoportjának 64 perc, az LMP képviselőcsoportjának 41 perc, a független képviselőknek pedig 10 perc áll rendelkezésére.

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat fejezetekre tagozódik, az elnöki javaslat ezek figyelembevételével alakítja ki az egyes vitaszakaszokat.

Az első vitaszakaszban az I-III. fejezet található az ajánlás 1-46. pontjai szerint, amelyek a bírói szolgálati jogviszony létrejöttével kapcsolatos szabályokat tartalmazzák.

A második vitaszakaszban a IV-VII. fejezetekben a jogviszony tartalmát érintő rendelkezések találhatók, az ajánlás 47-83. pontjai alapján.

A harmadik vitaszakaszban a VIII., IX. és X. fejezet egyes rendelkezései találhatók, ezek a felelősség, illetőleg a jogvita rendezésének módját tartalmazó rendelkezések az ajánlás 84-88. pontjai szerint.

(15.20)

A negyedik vitaszakaszban a személyi nyilvántartás és a vagyonnyilatkozat kérdéskörét tartalmazó rendelkezések találhatók a XI. és a XIII. fejezetek szerint, ezek az ajánlásban a 89. és 90., valamint a 122. pontokban találhatók.

Az ötödik vitaszakaszban a bírák, valamint az ülnökök javadalmazását érintő módosító javaslatok találhatók a XII. és XIV. fejezetek szerint. Ezekhez kapcsolódik a 2. és a 3. számú melléklet módosítására irányuló indítvány is. A vitaszakasz ajánlási pontjai a 91-121., valamint a 123-133., továbbá a 141. és 142. pontok.

Végül az utolsó vitaszakaszban azoknak a módosító javaslatoknak megvitatására kerül sor, amelyeket az Országgyűlés összefüggések hiányában a korábbi vitaszakaszokban nem tárgyalt. Ezeket a törvényjavaslat XI. fejezete tartalmazza az ajánlás 134-140. pontjai szerint.

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az elnöki javaslat a következő:

Az első vitaszakaszban az intézményi struktúra jogi feltételeit, illetve annak módosítását tárgyalja meg az Országgyűlés az ajánlás 1-15. pontjai szerint. Idekapcsolódik az ajánlás 40-41. pontja is.

A második vitaszakaszban a mozgókép szakmai hatósági eljárás szabályairól szóló rendelkezések találhatók az ajánlás 16-42. pontjai szerint, a 40-41. pontok kivételével.

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az elnöki javaslat a következő.

Az első vitaszakaszban a Ptk. hatálybalépéséről rendelkező javaslat módosításához érkezett indítványok, a Btk. módosítását kezdeményező rendelkezésekhez, valamint a Btk. hatályba léptetéséről és végrehajtásáról szóló törvényhez érkezett módosító javaslatok vitájára kerül sor az ajánlás 1-6. pontjai szerint, de az összefüggésekre figyelemmel ebben a vitaszakaszban kerül megtárgyalásra a 7. és a 8. pont is.

A második vitaszakaszban pedig a további törvények módosításához érkezett javaslatok vitájára kerülhet sor az ajánlás 9-18. pontjai szerint.

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A 6 órás időkeret megoszlása a következő: a Fidesz képviselőcsoportjának 122 perc, az MSZP képviselőcsoportjának 65 perc, a Jobbik képviselőcsoportjának 64 perc, a KDNP képviselőcsoportjának 58 perc, az LMP képviselőcsoportjának 41 perc, a független képviselőknek pedig 10 perc áll rendelkezésre. A frakciók részére biztosított időkeretek magukban foglalják a 25-25 perces vezérszónoki felszólalások idejét is.

Videó »

Forrás »

4388/1 A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról

Irományszöveg

Bagdy Gábor (KDNP) Németh Zoltán (Fidesz) Wintermantel Zsolt (Fidesz) Dr. György István (Fidesz) Bús Balázs (KDNP) Németh Szilárd István (Fidesz) Borbély Lénárd (Fidesz) Dr. Láng Zsolt (Fidesz) Dr. Hollósi Antal Gábor (Fidesz) Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Ughy Attila (Fidesz) Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Spaller Endre (KDNP) Menczer Erzsébet (Fidesz) Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz) Pokorni Zoltán (Fidesz) Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Riz Levente (Fidesz) Révész Máriusz (Fidesz) Dr. Vas Imre (Fidesz) Kovács Péter (Fidesz) Földesi Gyula (Fidesz) Kulcsár József Ferenc (Fidesz) Tamás Barnabás (Fidesz) Dr. Daher Pierre (Fidesz) Kucsák László (Fidesz) Csöbör Katalin (Fidesz) Riz Gábor (Fidesz) Dr. Zsiga Marcell (Fidesz) Dr. Heintz Tamás (Fidesz)


Forrás »

2601/2 A fenntarthatóság szempontjának a kereskedelmi központok működésében történő érvényre juttatásához szükséges törvénymódosításokról

Irományszöveg

Földesi Gyula (Fidesz) Göndör István (MSZP) Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) Nyakó István (MSZP) Móring József Attila (KDNP) Dr. Stágel Bence (KDNP) Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Dr. Tiba István (Fidesz) Hegedűs Lorántné (Jobbik)


Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! A közzétételre kerülő országgyűlési határozat szövege a következő. “Az Országgyűlés határozata az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezésének megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló 2011. évi LXI. törvény 5. §-ában foglaltak alapján dr. Paczolay Pétert 2011. szeptember 1-jei hatállyal az Alkotmánybíróság elnökévé megválasztja.”

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés elnöke javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a 2011. július 11-ei zárószavazások előkészítése során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy az egységes javaslatok benyújtására 2011. július 6-án, szerdán 22 óráig, a zárószavazás előtti módosító javaslatok benyújtására 2011. július 7-én, csütörtökön 20 óráig, a szavazással kapcsolatos indítványok – a 106. § (1) és (3) bekezdésében – előterjesztésére a 2011. július 11-ei, hétfői ülésnap megkezdése előtt egy órával legyen lehetőség.

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) a jegyző bejelenti az elutasítást

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy 2011. június 6-án a számvevőszéki és költségvetési bizottság a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvénynek a szülők támogatása érdekében szükséges módosításáról szóló, T/3262. számon Z. Kárpát Dániel képviselő által benyújtott előterjesztés, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló, T/3283. számon Hegedűs Lorántné képviselőnő által benyújtott előterjesztés, valamint az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat kidolgozása céljából felállítandó eseti bizottságról szóló, H/3314. számon Nyikos László képviselő által benyújtott előterjesztés tárgysorozatba-vételét elutasította.

Videó »

Forrás »

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) jegyzői ismertetés

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)

DR. SZŰCS LAJOS jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló T/3091. számú, valamint a jó erkölcsbe ütköző egyes juttatások hatékonyabb visszaköveteléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló T/3093. számú törvényjavaslatok tárgyalása és döntéshozatalai során úgy térjen el a Házszabálytól, hogy a T/3093. számú törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről szóló döntésre, valamint általános vitájának bizottsági előkészítésére ne kerüljön sor; módosító javaslat vagy javaslatok benyújtására 2011. május 9-én, hétfőn 15 óráig legyen lehetőség. Módosító javaslat vagy javaslatok benyújtása esetén is az együttes és összevont általános és részletes vitára 2011. május 9-én, hétfőn kerüljön sor; a vitában az előterjesztőnek az expozé és a zárszó elmondására javaslatonként 8-8 perc, a képviselőcsoportoknak 25-25 perces időkeret, az elsőként és másodikként szólásra jelentkező független képviselőknek 5-5 perc álljon rendelkezésre.

Módosító javaslat vagy javaslatok beérkezése esetén is az azokról történő szavazásra és módosító javaslatok elfogadása esetén is a zárószavazásokra 2011. május 9-én, hétfőn kerüljön sor, oly módon, hogy elsőként a jó erkölcsbe ütköző egyes juttatások hatékonyabb visszaköveteléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló T/3093. számú törvényjavaslatról, majd ezt követően az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról szóló T/3091. számú törvényjavaslatról szavazzon az Országgyűlés.

Videó »

Forrás »