Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kategória bejegyzései

6590/7 A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Irományszöveg

Dr. Kiss Sándor (Jobbik) Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Dr. Tóth József (MSZP) Dr. Gruber Attila (Fidesz) Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Spaller Endre (KDNP) Dr. Nemény András (MSZP)


Forrás »

6590/6 A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Irományszöveg

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Dr. Tóth József (MSZP) Varga Zoltán (MSZP) Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) Dr. Gruber Attila (Fidesz) Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Spaller Endre (KDNP) Dr. Nemény András (MSZP)


Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! Önnek nemhogy mentegetőznivalója nincs, hogy miért szólal meg a vitában, mi kifejezetten szeretnénk önt is és a kormánypárti képviselőket is inspirálni arra, hogy ne csak az ellenzéki képviselők monológját legyenek kénytelenek a jegyzőkönyvvezetők rögzíteni, hanem legyen érdemi vita.

Ha már olyan kevés időt hagynak a parlamentben a törvények előkészítésére, az előzetes bizottsági vitára, majd utána a normális menetrendben a további vita lefolytatására, akkor legalább itt, a plenáris ülésen legyen érdemi vita. Úgyhogy államtitkár úr, önnek nem kell szabadkoznia, hanem kifejezetten biztatom önt, és mondom még egyszer, a kormánypárti képviselőket, akik közül, ha jól számolom, egy, kettő, három, négyen ülnek itt bent a teremben, hogy aktívan vegyenek részt a vitában, azért vagyunk itt, azért kapjuk a fizetésünket.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Gúr Nándor tapsol.)

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tekintettel arra, hogy a vita megint ellenzéki monológokká alakul, én csak kérni szeretném az államtitkár urat és a jelen lévő kormánypárti képviselőket, hogy nyitottan és jó szándékkal vizsgálják meg ezeket a módosító indítványokat, mert szerintem olyan helyzetben van Magyarország, hogy ebben a kérdésben, amit az előbb is mondtam, sokszor a megélhetést jelenti az embereknek. Ebben meg kell értenünk egymás szavát.

Ha valakinek a mobilitását ma nem teszi lehetővé, a munkába járását nem teszi lehetővé a tömegközlekedés, akkor ellehetetlenül. Bennünket is ez a jobbító szándék vezetett. Én úgy látom, hogy a vita sajnos egy kicsit érdektelenségbe fulladt. De hát, ha nem beszélnek képviselőtársaink a másik oldalról, nem beszélnek, de legalább olvassák el jó szándékkal ezeket az indítványokat.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Egy képviselő tapsol az MSZP soraiban.)

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Az elnök úr intelmeit is figyelembe véve én mindösszesen egy módosító indítványra kívánok most reagálni, aztán később majd többre is.

Ez a 41. irományszámú, nem sorszámú, hanem irományszámú módosító indítvány, ami tükrözi a Magyar Szocialista Párt álláspontját ebben a vitában, ennél a törvénymódosításnál. Személyszállítási szolgáltatásokról van szó, vagyis hogy busszal meg vonattal hogyan tudnak az emberek eljutni a munkahelyükre. Mi végig azt mondtuk, hogy a legfontosabb szempont ennél a törvénynél, hogy az emberek el tudjanak jutni dolgozni, és el tudjanak jutni a gyerekek az iskolába. Ez a szempont az, amit mi a legfontosabbnak és figyelembe veendőnek tartunk.

Ezt a módosító indítványaink is tükrözik. Ez a 41-es is ennek a szellemében íródott, ahol gyakorlatilag, amikor például a járatpárt próbálja meg differenciálni a tervezet, és egy járatpár garantálására vállal kötelezettséget, akkor mi azt mondjuk, hogy tegyük hozzá azt, hogy amely alkalmas a valós utazási igények kielégítésére. Mert higgyék el, tisztelt képviselőtársaim, ma, hogy ha a tömegközlekedés és a közösségi szolgáltatás nem tud valakinek lehetőséget biztosítani arra, hogy eljusson a munkahelyére, nem tud eljutni kocsival, mert ezek a benzinárak ezt már nem teszik lehetővé, akkor gyakorlatilag kiszolgáltatottá válik. Tehát annak a garantálása, hogy az emberek biztonsággal eljussanak a munkahelyükre, és hogy a gyerekek eljussanak az iskolába és vissza, a legfontosabb szempont. Egyébként, hogy ésszerűsíteni akarnak, államtitkár úr, ezt senki nem vonja kétségbe, de ezt a szempontot nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Köszönöm szépen, elnök úr.

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvénytervezetnek van egy olyan fejezete, hogy háromdimenziós állami nyilvántartási térképi adatbázis.

Kedves Képviselőtársaim! Ez legalább egy kétdimenziós törvény, merthogy első ránézésre felületes szemlélőként még akár el is hihetnénk a kormánynak azt az állítását, hogy az 1996-ban megalkotott és egyébként többször módosított törvény esetén a technikai, technológiai fejlődés, a gazdaság igényei, a modern korhoz való alkalmazkodás szükségessé teszi azt, hogy egy ilyen tartalmú új törvény szülessen.

Én még azt se vonom kétségbe, hogy az előkészítőknek, a kormánynak vagy a szaktárcának valóban volt ilyen szándéka, hiszen a földmérési, illetve a térképészeti tevékenység hagyományosan magas műszaki hátterű Magyarországon, nyilván a szakértők és a szakemberek hozzájárulásával igényelték azt, hogy legyen egy ilyen korszerű törvény. Na de hát mi van a másik dimenzióval?

Tisztelt Képviselőtársaim! Megmondom önöknek, hogy először nem is értettem igazán, hogy mi az oka annak, és ezt még Gőgös Zoltán képviselőtársam kérdésként föl is tette az államtitkárnak itt a parlamenti vitában, hogy a szakmai bizottságokban – és itt a szakmai alatt nem az alkotmányügyi, a jogi szakmai területét értem, hanem az agrárszakmai bizottsághoz tartozót – nem volt e törvény körül nagy vita. Akkor miért van az, hogy az általános vitát nem lehet egyébként egy normális rendben megtervezve lefolytatni, hanem kétkörös általános vitát csináltak? Erre a kérdésre nem tudott senki válaszolni.

Hát aztán az élet megadta a választ, egészen konkrétan Font képviselő úr megadta a választ a módosító indítványaival. Tehát nagy valószínűséggel ez volt az oka ennek a különös parlamenti technikának. Nem biztos, hogy így van. Államtitkár úr, akkor ön majd kiokosít engem, hogyha én ezt rosszul gondolom.

Mindenesetre azt szeretném itt leszögezni, – és utána rögtön rátérek a konkrétumokra, hogy higgyék el, kedves kormánypárti képviselőtársaim -, hogy mi ellenzékben nem azért szeretnénk, hogyha egy normális parlamenti menetrend lenne, hogyha egy normális előkészítési eljárás során, no pláne törvényes, a jogalkotási törvény szerinti előkészítés, egyeztetés során egy normális parlamenti menetrendben alkotnánk a jogot, mert egyébként nekünk ez a heppünk, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ha tényleg szeretnénk olyan tartalmú és minőségű jogszabályokat alkotni, amelyek minden szempontból kiállják a próbát, és nekünk ellenzéknek dolgunk az, hogy rávilágítsunk az ellentmondásokra és problémákra, akkor ezt a hajszát, amit önök csinálnak a jogalkotásban, egyébként nem érdemes csinálni.

(15.20)

És most itt az előkészítésről beszélek, hiszen magam vallottam itt meg nyílt színen, hogy kétszakaszos általános vitáról beszélünk.

Az elején, amikor próbáltam itt egy ilyen képpel élni – remélem, hogy nem félreérthető képpel -, hogy kétdimenziós megközelítést igényel ez a törvény, akkor szeretném elmondani, hogy azt a szakmai, agrárszakmai megközelítést, amit Gőgös Zoltán képviselőtársam az általános vita első szakaszában elmondott, azt mindenképpen szeretnénk kiegészíteni azokkal az aggodalmakkal, amelyeket részben a TASZ nyílt leveléből megismerhettünk, részben itt az előbb, az általános vitában részletesen elmondott Schiffer képviselőtársam. Azt gondolom, a közérdekű adatokhoz való hozzáférés maradéktalan biztosítása és a garanciák biztosítása minden törvényben a mai világban különösen fontos, amikor az információ, az adat fölértékelődik, önmagában is olyan értéket képvisel és olyan lehetőségeket nyit ki a mai modern világban, amihez fűződő garanciákat nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Ezért arra szeretnénk fölhívni a kormánypárti képviselők figyelmét, és arra szeretnénk kérni államtitkár urat, hogy már itt, az általános vitában adjanak választ ezekre az aggodalmakra, hogy tudjunk érdemi párbeszédet folytatni erről. Mert megmondom őszintén, figyeltem a Házban jelen lévő kormánypárti képviselőket; nem biztos, hogy mindenkinek volt alkalma és módja, mondjuk, végigolvasni Font képviselő úr módosító indítványait, és higgyék el, beláthatatlan következményekkel járhat, hogyha ezeket nem fogják kellő kritikával illetni.

Tehát megerősítve mindazokat a szakmai mondatokat, gondolatokat, amelyeket Gőgös Zoltán képviselőtársam első hozzászólásában elmondott, a közjogi területről jogi aggodalmainkat szeretnénk megerősíteni, kifejezni e helyütt, és kérem önöket, hogy ezt vegyék figyelembe és fontolják meg, és ami még fontosabb, itt a vitában tegyük az asztalra ezeket a kérdéseket.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) ügyrendi kérdés

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót.

Nem kívánok tartalmi kérdésre reagálni, egyszerűen az államtitkár úr olyat állított, vagy olyan állítást adott a számba, amit én nem mondtam. Nem beszéltem fideszes bírókról, ki sem ejtettem ilyet a számon. (Dr. Répássy Róbert: Majd elolvasható a jegyzőkönyvből.) De azt igenis mondtam, hogy politikai okokból elterelhetik az ügyeket, és ezt az állításomat fenntartom.

Köszönöm szépen.

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szeretném ebben a vitaszakaszban – talán már rövidebben el tudjuk intézni a mondanivalónkat – két olyan módosító indítványra felhívni a figyelmet, ami meggyőződésünk szerint olyan, hogy különösebb presztízsveszteség nélkül – főleg az egyiket – a kormánypárti képviselők azt el tudják fogadni, és támogatni tudják. Az egyik a T/6393/7. irományszámon beadott módosító indítvány, amelyik a hatálybalépést próbálja meg korrigálni.

Tisztelt Államtitkár Úr! Ön ugyanúgy tudja, meg kormánypárti képviselőtársaim is, hogy az igazságszolgáltatásban is és a nagy rendszerekben is a változtatás, annak megismerése, az arra való felkészülés több szempontból nagyon fontos, de a legfontosabb szempontot szeretném itt aláhúzni, ez a jogbiztonság. Mi úgy gondoljuk, hogy a hatálybalépésre egy minimálisan szükséges felkészülési időt biztosítani kell, ami több kell hogy legyen, mint amit önök a beterjesztésben meghatároztak.

Hogy ha ez egy ellenzéki képviselő vágya vagy kérése lenne, akkor erre nyugodtan legyinthetnének, de az államtitkár úr és képzett jogászkollégáim ugyanúgy tudják, mint én, hogy az Alkotmánybíróság számos határozatot hozott, amelyben a jogszabályok hatálybalépése kapcsán a szükséges felkészülési idő biztosítását alkotmányos követelményként határozta meg. Úgyhogy arra kérem az államtitkár urat, hogy vegye ezt tekintetbe, és figyeljenek erre oda.

Egy másik módosító indítványunk egy hosszadalmas és több részletet is kifejtő módosító indítványunk, a Bírósági Hivatal elnökének hatáskörével kapcsolatos. Mi a parlamentben az általános vitában a felszólalásainkban kifejtettük, és az első vitaszakaszban is beszéltem erről, hogy a bíróság függetlenségét sérti az, hogy a javaslat szerint az OBH elnökének hatáskörébe telepíti a bírák kinevezésével és felmentésével kapcsolatos jogköröket.

A hivatal elnöke kontroll nélkül hozza meg az igazgatási intézkedéseit, mégpedig olyan intézkedéseket, amelyek közvetlen hatással vannak a bírák ítélkezési tevékenységére. A Velencei Bizottság állásfoglalása is kiemeli, hogy az Európa Tanács egyetlen tagállamában sem összpontosul akkora hatalom egy egyszemélyes bírósági vezető kezében, mint Magyarországon az Országos Bírósági Hivatal elnökének esetében.

Az állásfoglalás 60. pontjában a bizottság kifejti, hogy a bírák kiválasztása és kinevezésre való felterjesztése kapcsán semmilyen törvényes garancia nem érvényesül. Erre utaltunk egyébként az első vitaszakaszban is, de e helyütt, a módosító indítványok kapcsán is szerettem volna az indokolásunkat precízen is megismertetni önökkel és a nyilvánossággal, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy rendkívül fontos szempont, nem azért, mert egyébként egy tekintélyes szervezet ajánlásában szerepel, hanem azért, mert a magyar állampolgárok jogbiztonsága, a független ítélkezés, a független bírósági szervezetre vonatkozó garanciák ezt igénylik.

(Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Úgyhogy ha valóban van ilyen szándéka a kormánypárti oldalnak, akkor szeretném, hogyha erre nagyobb figyelmet fordítanának. Szeretném, ha nyitott fülekkel és az ellenzék érveit megérteni akarással hallgatnák meg ezeket a mondatokat, olvasnák el ezeket a módosító indítványokat, és reményeink szerint a módosító indítványokról való szavazásnál nem az a presztízsszempont fogja önöket vezetni, hogy ki adta be a módosító indítványt, hanem az, hogy milyen racionalitása van a törvény jobbítása szempontjából annak az adott módosító indítványnak.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Az MSZP a legjobb tudása szerint próbálta meg ezt a törvényt reparálni. Ez akkor is igaz, ha egyébként azzal az egész rendszerrel, azzal az egész kontroll nélküli hatalomösszpontosítással, amit a Fidesz-kormány csinál, mi nem értünk egyet. Mégis próbáljunk meg az egyes részeknél korrekciót ajánlani, ami akkor is, hogyha az egész rendszert kritikával illetjük, és minden lehetséges alkalommal elmondjuk, hogy ezt a hatalmi építkezést, ezt a hatalomkoncentrációt, ezt a kiegyensúlyozatlan hatalomkoncentrációt, a hatalommegosztás elvének feladását nem tudjuk elfogadni, mégis a részhez is megpróbálunk viszonyulni azzal a szándékkal, hogy legalább egy-egy helyen próbáljuk meg jobbítani és reparálni.

Köszönöm szépen, elnök úr, a szót.

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem még két perc se lesz. Csak a nézők számára szeretném világossá tenni, hogy a Velencei Bizottság nem az Európai Unió szerve. Úgy csinálni, mintha az Európai Unió szerve lenne a Velencei Bizottság, egyszerűen nem korrekt, ez egy nagy tekintélyű, pártfüggetlen, jogászokból, jogtudósokból álló testület, amelyik ajánlást tesz. Azért ezt a tisztesség kedvéért el kellene, és el is fogom mondani minden egyes alkalommal, amikor úgy csinál képviselőtársam, mintha ilyen európai uniós diktátum lenne ez. Egészen másról van szó. A magyar tagja – mint ahogy elmondtam az előbb – Paczolay elnök úr, a magyar Alkotmánybíróság elnöke. Ne csináljunk már viccet ebből a komoly dologból!

Köszönöm szépen.

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Amikor a Magyar Szocialista Párt képviselői megfogalmazták a módosító indítványokat, akkor elsődleges szempontként azt vettük figyelembe, hogy ehhez a törvénytervezethez hogyan lehet olyan módosító indítványokat benyújtani, amelyek több garanciát jelentenek a magyar állampolgárok számára.

Természetesen ennek a munkának a során átolvastuk alaposan a Velencei Bizottság ajánlásait is, és arra a következtetésre jutottunk, hogy azok a szempontok, amelyeket a Velencei Bizottság bemutatott, bizony egybeesnek ezekkel az érdekekkel. Tehát nem fordított a logika. Szó nincs arról, hogy itt bármilyen külföldi diktátumot nézett volna bárki is. Egyszerűen arról van szó, hogy azok a garanciák, amelyek az igazságszolgáltatás független működéséhez, a független és pártatlan bíróhoz való hozzájutás szempontjából fontosak egész Európában, fontosak Magyarországon is.

De én azért gondolom, hogy érdemesebb lenne visszatérni a vita menetében a konkrét módosító indítványokhoz, nemcsak azért, mert elnök úr nemsokára rám pirít, hogyha túlságosan elterjeszkedünk, és ezt helyesen teszi, hanem azért is, mert azt gondolom, hogy ha a kormány szándéka valóban az, hogy ezt a törvényt olyan irányba módosítsa, hogy az jobban megfeleljen azoknak az elveknek, amikről az előbb beszéltem, akkor érdemes megfontolni, és nem a szokásos reflexekkel, hanem nyitottan fogadni az ellenzéki módosító indítványokat. Úgyhogy én ezeket ajánlom államtitkár úr és a kormánypárti képviselők figyelmébe.

Köszönöm szépen.

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Becsületből reagálnom kell egy, az előbb a hosszú hozzászólásban a képviselőtársam által elmondott állításra.

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Ha valakivel nem értek egyet, az még nem ok arra, hogy pocskondiázzam. A Velencei Bizottság jogegységi döntésről leírt észrevételével én sem értek egyet, erről én is másként gondolkodom, gondolkodni szabad, de ez még nem ok arra, hogy a Velencei Bizottságról úgy beszéljek, mint ahogy képviselőtársam tette, mintha felkészületlen félnótások gyülekezete lenne. Ez nem így van.

A Velencei Bizottság egy olyan konzultatív testület, amely tekintélyes jogászokból, alkotmányjogászokból áll, és Magyarországot Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke képviseli ebben a bizottságban. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért a nyilvánosság számára ez is egy fontos információ lehet.

Szó nincs diktátumról. Ajánlásokról van szó, amelyeket egyébként a saját jól felfogott érdekünkben, a magyar állampolgárok védelme érdekében érdemes megszívlelni, akár, amit a nyilvánosságról, akár, amit a kontrollról, akár, amit az egyéb garanciális szabályokról mondott.

Köszönöm szépen, elnök úr.

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Csak hogy mindenki világosan értse, hogy miért tartja fontosnak az ellenzék, miért tartjuk fontosnak ellenzéki képviselőként ezt az ügyet a nyilvánosság előtt ennyiszer hangsúlyozni, Schiffer András mondott egy fontos mondatot, hogy senkiben ne merüljön fel, hogy ügye nem csak a törvényeknek van alárendelve. Igen. Ezt rendkívül fontosnak tartjuk. A fideszes képviselőtársaim csóválják a fejüket, de higgyék el, hogy sok emberben joggal merül fel aggály akkor, amikor egyébként elég nagy médiazörgéssel kísért módon egy vezető fideszes politikus feleségét nevezik ki arra a pozícióra, amelyik kontroll nélküli személyi döntési hatalmat kap, és megelégszenek azzal a válasszal, hogy hiszen jó szakember. Senki nem vonta kétségbe. Ma egy olyan országban élünk, ahol elsősorban az önök tevékenysége miatt szakadék van társadalmi csoportok és emberek között, és nem hiszik el, hogy ez egy pártatlan, független eljárás lesz. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Ajajaj! Vizsgáljuk meg!) Nem hiszik el. Tehát azt gondolom, hogy az ellenzéknek nincs más dolga, minthogy intézményes garanciákat követeljen.

Azt szeretném, ha lenne erre nyitott fül, hogy én nem egy adott személyről szeretnék beszélni és nem az ő tisztességét vagy szakmai hozzáértését akarom megkérdőjelezni, mert erre nincs okom és ilyet nem is fogok tenni, hanem arról van szó, hogy a helyzetet tették olyanná, amely igenis magyarázatot és törvényi változtatást igényel. Szeretném, ha nyitott füllel hallgatnák az ellenzéknek ezen érveit.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Mátrai Márta az érvelésében egy olyan szempontot említett, ami egyébként fontos. Az, hogy ésszerű időn belül megszülessenek a bírósági ítéletek, ennek a szándékát ma senki nem vitatja Magyarországon. Csak azt a szempontot nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy nem mindegy, hogy milyen áron. Kell egy egyensúly és kellenek garanciák. Mindenekfölött való azon érdek, hogy minél előbb befejeződjenek az ügyek, az nem tudja felülírni azt a nagyon fontos szempontot, hogy legyen garancia arra nézve, hogy nem lehet elterelgetni önkényesen, no pláne politikai érdekből az ügyeket. Mert ha mindenekfölött az a szempont a legfontosabb, hogy gyorsan szülessenek meg az ítéletek és gyorsan legyen vége a bírói eljárásnak, a bírósági ügyeknek, hát akkor miért nem szüntetik meg a jogorvoslati fórumrendszert? Akkor azt lehetne mondani, hogy Magyarországon nagyon gyors és hatékony az igazságszolgáltatás, Handó Tünde megmondja, hogy melyik bíróság járjon el, ott két héten belül megszületik az ítélet, oszt’ jó napot! Hát bocsánatot kérek, ennek a garanciarendszernek oka és értelme van, és a bíróság pártatlanságába, a bírói függetlenségbe vetett hite a magyar állampolgároknak az igenis “áldozatot” és belátást igényel és követel. Tehát szeretnénk, igen, mi is szeretnénk, mielőtt az ellenkezőjét próbálnák meg ránk fogni, hogy gyorsan hozzájussanak az igazságszolgáltatásban a végeredményhez, az ítélethez az állampolgárok. De nem lehet jogbiztonsági garanciák oltárán föláldozni ezt a szándékot és ezt a célt!

Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiban.)

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Képviselőtársaim! Szeretném biztosítani arról a jelen lévő jogászkollégákat és nem jogász képviselőtársaimat, akiknek fontos ez a vita, hogy mi, akik részt veszünk ebben a vitában, felelősséggel mondhatom, hogy elolvassuk alaposan az előterjesztéseket, sőt megpróbáljuk megérteni annak értelmét és okát is. És ha ez időnként nem sikerül, akkor még az is előfordul, hogy nem bennünk van a hiba.

Nos, ennél a törvénynél ilyen problémánk nem volt, hiszen amikor még a módosítás előtt az eredeti törvényt beterjesztették, akkor nagyon világosan kiderült a Fidesz szándéka, hogy olyan igazságszolgáltatást akar, ahol egy túlhatalommal rendelkező hivatalvezető kap olyan jogosítványokat, ami bizony aggályossá teszi azt, hogy a törvényes bíróhoz való hozzájutás például – és még sok minden más – garantált lesz ebben a rendszerben. Csak hogy értsék azok is, akik nem jogászként nézik ezt a vitát: bizony ma e törvény okán bármelyik magyar állampolgár ki van szolgáltatva annak, hogy ha a Fidesz politikai befolyása alatt lévő szervezet, illetve annak elnöke úgy gondolja, hogy egy ügyet el kell tenni máshova, akkor ezt megteheti. És amikor azt mondja Mátrai képviselő asszony, hogy a Bírói Tanács ellenőriz, igen, most egy picit több ellenőrzési jogosítványt kap a Bírói Tanács. De amikor eredetileg ezt a szervezetet felállították, akkor a Bírói Tanácsot gyakorlatilag egy díszítősornak szánták, nem kapott érdemi hatásköröket. Most ebben a tervezetben bizonyos hatáskörök már megjelennek, de hozzáteszem, komoly garanciát még ez sem jelent. Mi szeretnénk ezen javítani, de hát máshogyan delegáltak volna, máshogyan hoztak volna a Bírói Tanácsra nézve személyi döntéseket, ha tudják, hogy ez egy komoly, fajsúlyos ellenőrző testület, mint így, hogy igazából csak egy díszítősornak szánták.

Letelt már a két percem, de ha ez egy fontos ügy, akkor még beszélhetünk erről. Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiban.)

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) kétperces felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. A Magyar Szocialista Párt sem lát semmi garanciát arra nézve, hogy a Bírósági Hivatal elnöke hatáskörével és jogosítványával nem úgy él-e, hogy egyébként megfosztja törvényes bírájától azt, akit ez megilletne. Tehát azokat az alkotmányos aggályokat, amelyekről Schiffer András képviselőtársunk beszélt, mi is osztjuk.

Úgy gondolom, túl azon, amit ugyancsak Schiffer András mondott, hogy az elnöki ajánlás nem jogforrás, túl azon, hogy nem jogforrás, és ezért semmilyen garanciát nem tartalmaz, azok a feltételek, amelyeket megfogalmaztak, rendkívül szubjektívek. Tehát egy ilyen elnöki ajánlás, amely azt mondja, hogy rendkívüli, aránytalan leterhelés, ésszerű időn belül, ezt egy fideszes politikai megrendelés bármikor felülírja. Sokkal nagyobb tehetséget mutattak már itt bizonyos képzett jogászok abban, hogy jogi érveléssel alátámasszák a Fidesz politikai megrendelését, mintsem hogy egy ilyen mondat akadályt jelentene. Bármikor, ha arra nézve van politikai megrendelésre, hogy egy ügyet most Kecskemétre kell tenni, vagy máshova, akkor ennek az elnöki ajánlásnak megfelelő, kulturált, magas színvonalú jogi érvelést itt, ebben a Házban ülő bármelyik jogászkollégánk zsebből meg tudja csinálni. Ez nem törvényes garancia, és én ezt most szépen mondtam, hogy Mátrai Mártának ne legyen problémája a stílusommal. Ezt szépen is el lehet mondani, meg keményebben is el lehet mondani, és hozzáteszem, ami ennek a tartalma, az bizony kemény szavakat indokol, mert fideszes képviselőtársaim úgy tesznek, mintha nem hallanák meg a mi problémáinkat. Itt képzett jogászok ülnek, tehát legyenek szívesek arra reagálni, hogy ha mi azt mondjuk az elnöki ajánlásra ellenzékből, hogy ez nem jogforrás, és nem garancia, akkor legyenek szívesek cáfolni.

Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiban.)

Videó »

Forrás »

Dr. Lamperth Mónika (MSZP) felszólalás

Dr. Lamperth Mónika (MSZP)

DR. LAMPERTH MÓNIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár Úr! A törvényjavaslat általános vitájában a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselői is és én is elmondtam képviselőtársaimmal együtt azt a javaslatunkat, tartalmában egy olyan javaslatcsomagot, amely ennek a törvénynek a kiegyensúlyozottabb javítását szolgálja. Mire gondolunk itt? Ezt a törvényjavaslatot a kormány vállaltan is azért nyújtotta be, mert a bíróságok felállításáról, a bírói hivatalról, az igazságszolgáltatás szerkezetéről szóló szabályozást a Velencei Bizottság kritikával illette és javaslatokat fogalmazott meg.

A Velencei Bizottság nem hatóság, de a javaslatai nagy részét, illetve annak tartalmát a kormány megszívlelni látszott. Ugyanakkor a mi módosító indítványaink, és most itt konkrétan az 1., 3., 5., 11., 12. pontokról fogok beszélni, a Szocialista Párt módosító indítványai pedig arra irányulnak, hogy az állításunk és a Velencei Bizottság állítása szerinti Bírósági Hivatal, illetve annak vezetőjének túlhatalmát, kontrollnélküliségét próbálja meg még a jelenleginél is, már úgy értem, hogy a beterjesztett törvényjavaslathoz képest is erősíteni.

Az első módosító indítvány, amiről szeretnék beszélni, és amit szeretnék tisztelettel az államtitkár úr és a kormánypárti többség figyelmébe ajánlani, ez a T/6393/1. módosító javaslat, ami, ha jól emlékszem, ugyancsak 1-es ajánlási számon került bele a papírokba. Ez egy olyan jogosítványát akarja a bírói hivatal elnökének hatályon kívül helyezni, amely meggyőződésünk szerint őt nem illeti meg. Ugyanis azt mondja a III. fejezetnek az a címe, hogy az ítélkezés egységének biztosításáról szóló fejezet, és ad egy olyan jogosítványt a bírói hivatal elnökének, amely a jogalkalmazás egysége érdekében a jogegységi eljárásra javaslatot tesz.

Mi úgy ítéljük meg, hogy a bírói hivatal elnökének feladata a bíróságok központi igazgatása, és az ítélkezésben nem vesz részt, ami alapján nem lehet joga az egységes bírói jogalkalmazást segítő eljárások kezdeményezésében. Lehet, hogy egy külső szemlélőnek, a kedves nézőknek, akik figyelik a parlament munkáját, ez egy nagyon száraz és idegen dolognak tűnik, de mégis azt gondoljuk, hogy az rendkívül fontos, hogy az igazságszolgáltatásban kiegyensúlyozott viszonyok legyenek, és legyen garancia arra nézve, hogy mindenkit pártatlan és független bíróság és bíró ítél meg, amikor valamilyen peres ügye van. Ezért a mi módosító indítványaink azt szolgálják, hogy ez egy ilyen kiegyensúlyozottabb viszony legyen.

Ugyancsak a 2. számú módosító indítványunk is arról szól, hogy a bírói hivatal elnökét, jelenleg ezt a tisztséget Handó Tünde elnök asszony tölti be, a bírói hivatal elnökét az Országos Bírói Tanács, tehát a tanács jobban kontrollálja, érdemi hatásköröket kapjon egy testület az egyszemélyi döntéshozóval szemben. És mi itt ebben a módosító indítványban olyan érdemi hatásköröket adnánk a Bírói Tanácsnak, amely ezt az ellenőrzési funkciót, ezt a kontrolljogosítványt meggyőződésünk szerint jól be tudja tölteni.

Ugyancsak a következő: a 3. ajánlási pontban megfogalmazott – illetve ez nem az ajánlási szám, hanem a módosító indítvány száma – érdemi hatáskört javasolunk az Országos Bírói Tanácsnak adni, például a tanács költségvetése területén, egyetértési jogot a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslat tekintetében, ellenőrzési jogosítványokat a bírósági gazdálkodás tekintetében. Azt gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy a bíróság költségvetésére vonatkozó alkotmányos garanciák, ha már nem születtek meg, akkor ebben a törvényben bizonyos ilyen felhatalmazást és jogosítványt adjunk.

Úgy gondoljuk, hogy a bíróságok függetlenségéhez ez egy fontos szempont, és az is hozzátartozik ehhez, hogy az ítélkezési tevékenységet költségvetési eszközökkel, ez fontos, hogy ne lehessen ellehetetleníteni. Azt persze tudjuk jól, hogy egy költségvetés készítésekor sok mindenre kell forrást biztosítani, és főleg szűkös időkben, mindenkinek, aki az adófizetők pénzéből gazdálkodik, takarékoskodni kell. De van egy kényes egyensúly, ami azt mondja, hogy a bíróságok függetlensége és a működőképesség garantálása olyan egyensúlyt igényel, amihez szükségesek ilyen jogosítványok is.

Ezekről a módosítókról beszéltem az első szakaszban részletesebben, mert úgy gondolom, hogy ezek garanciális jelentőségűek, de vannak még egyéb módosító indítványaink is, amelyet hogyha lesz érdemi vita, akkor szívesen részletesen is kifejtünk.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)

Videó »

Forrás »

6391/84 Az Országgyűlésről

Irományszöveg

Lipők Sándor (Fidesz) Dr. Salamon László (KDNP) Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Gulyás Gergely (Fidesz) Szabó Timea (LMP) Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) Farkas Zoltán (Fidesz) Dr. Rubovszky György (KDNP)


Forrás »

6392/14 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

Irományszöveg

Lipők Sándor (Fidesz) Dr. Salamon László (KDNP) Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Gulyás Gergely (Fidesz) Szabó Timea (LMP) Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) Farkas Zoltán (Fidesz) Dr. Rubovszky György (KDNP)


Forrás »

6391/63 Az Országgyűlésről

Irományszöveg

Szilágyi Péter (LMP) Dr. Schiffer András (LMP) Karácsony Gergely (LMP) Dr. Salamon László (KDNP) Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Gulyás Gergely (Fidesz) Szabó Timea (LMP) Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) Farkas Zoltán (Fidesz) Dr. Rubovszky György (KDNP)


Forrás »

6392/9 A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

Irományszöveg

Göndör István (MSZP) Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Dr. Ujhelyi István (MSZP) Dr. Salamon László (KDNP) Dr. Staudt Gábor (Jobbik) Gulyás Gergely (Fidesz) Szabó Timea (LMP) Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) Farkas Zoltán (Fidesz) Dr. Rubovszky György (KDNP)


Forrás »